Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Εσωτερικά κίνητρα στον χώρο της εκπαίδευσης»

/, Άρθρα - ενημέρωση, Εκδηλώσεις, Ενημερωτικά, Συνδικαλιστικά/Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Εσωτερικά κίνητρα στον χώρο της εκπαίδευσης»

Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Εσωτερικά κίνητρα στον χώρο της εκπαίδευσης»

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

Αφίσα συνεδρίου

Δήλωση συμμετοχής