Η Φυσική Αγωγή ως εργαλείο για την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και του αλφαβητισμού στο νηπιαγωγείο

Εισηγήτρια: Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

17:00 – 19:00

Δημοτικό Σχολείο » Πεύκιος Γεωργιάδης»

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ!