«Ανοίγοντας την αυλαία του εκπαιδευτικού δράματος στην τάξη»

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Δημ. Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

Φόρμα συμμετοχής

με την κυρία Μαρίνα Κατσαρή

Δυστυχώς οι θέσεις για το εργαστήρι έχουν γεμίσει! Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!