Μεταθέσεις

/Μεταθέσεις

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝΗ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2014, σήμερα, 10 Ιουνίου 2015, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Mιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά [...]

By |2016-10-21T19:38:46+02:00Ιούνιος 10th, 2015|Categories: Ενημερωτικά, Μεταθέσεις|0 Comments

Μονάδες Μετάθεσης 2015-2016

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, μέχρι τις 31.8.2015. Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσής του.Ενστάσεις για τους [...]

By |2015-03-23T17:46:00+02:00Μάρτιος 23rd, 2015|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments

Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, μέχρι τις 31/8/2014.  Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσής του. Ενστάσεις για τους [...]

By |2016-10-21T19:39:07+02:00Απρίλιος 16th, 2014|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy: 1.1 Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης  1.2 Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης. Αίτηση Μετάθεσης / Μη Μετάθεσης για Ειδικούς ΛόγουςΟλόκληρη Ανακοίνωση της ΕΕΥΤονίζεται ότι [...]

By |2016-10-21T19:39:12+02:00Δεκέμβριος 19th, 2013|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments

Μεταθέσεις Δημοτικής – Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης:05/09/2013 : Μεταθέσεις Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΜετάθεσεις Προδημοτική ΕκπαίδευσηςΜεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

By |2013-09-05T14:07:00+02:00Σεπτέμβριος 5th, 2013|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments