Μεταθέσεις

/Μεταθέσεις

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2012,σήμερα 3 Ιουνίου 2013, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοιπίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα, όπως αυτοί έχουν [...]

By |2013-06-04T09:12:00+00:00Ιούνιος 4th, 2013|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments

Έντυπα Τοποθετήσεων Μετακινήσεων Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λεμεσού

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας ΛεμεσούΈντυπα Τοποθετήσεων ΜετακινήσεωνΓενικές ΟδηγίεςΈντυπα Μετακινήσεων - Τοποθετήσεων ΔασκάλωνΈντυπα Μετακινήσεων - Τοποθετήσεων Νηπιαγωγών

By |2013-05-30T19:39:00+00:00Μάιος 30th, 2013|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments

Έντυπα Τοποθετήσεων Μετακινήσεων Επαρχίας Λευκωσίας

Έντυπα Τοποθετήσεων - Μετακινήσεων Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λευκωσίας :  Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:Α) Μετατίθενται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην πόλη της Λευκωσίας ή σεκοινότητες/ δήμους της επαρχίας Λευκωσίας με δύο ή περισσότερα σχολεία.Β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην πόλη της Λευκωσίας ή σε κοινότητες/δήμους της επαρχίας Λευκωσίας [...]

By |2013-05-30T17:16:00+00:00Μάιος 30th, 2013|Categories: Μεταθέσεις|0 Comments