Για τον Εκπαιδευτικό Δικαιώματα εκπαιδευτικού Αξιολόγηση- Τομείς Αξιολόγησης

Οι τέσσερις τομείς που αξιολογείται ο δάσκαλος

 1. Επαγγελματική κατάρτιση

- Επιστημονική κατάρτιση (γνώση ύλης) και παιδαγωγική κατάρτιση

- Επιστημονική και παιδαγωγική ενημερότητα (παρακολούθηση επαγγελματικών εξελίξεων μέσω επιμορφωτικών μαθημάτων, μετεκπαίδευσης ή ατο­μικής μελέτης)

- Συμβολή στον επιστημονικό και παιδαγωγικό τομέα με συγγραφές, ομιλίες. ενεργό συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια κτλ.

2. Επάρκεια στην Εργασία(Διδακτική ικανότητα, Ευσυνειδησία, Αποδοτικότητα)

- Προσαρμογή της εργασίας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μα­θητών

-Ικανοποίηση ατομικών διαφορών μαθητών

-Αξιοποίηση περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, τεχνητού)

-Επικοινωνία και ψυχική επαφή με τους μαθητές

Σχέσεις που προάγουν την εργασία

-Συναίσθηση αποστολής και ευθύνης(προσέλευση, προπαρασκευή, αξιοποίηση χρόνου, έλεγχος εργασίας μαθητών, θετική ευαισθησία στα προβλήματα της κοινότητας)

-Αυτόβουλη ανάληψη ευθύνης

-Συμβολή στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης μεταξύ των μαθητών

-Συμβολή στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας μαθητών

- Προπαρασκευή - Προγραμματισμός(σαφήνεια στόχων και αποτελεσματική χρήση διδακτικών μέσων)

-Συμβολή στην ανάπτυξη του επιστημονικού πνεύματος μεταξύ των μα­θητών (αυτενέργεια, έρευνα, αποτελεσματική χρήση πηγών κτλ.)

-επιτεύγματα σ' όλους τους τομείς (γνωσιολογικό, συναισθηματικό, ψυχοκοινωνικό)

3. Οργάνωση - Διοίκηση - Ανθρώπινες Σχέσεις

-Eυθυκρισία

– Αμεροληψία

-Δημοκρατικότητα

-Aξιολόγηση

- Επικοινωνία

- Κατανομή ευθυνών

– Συντονισμός

- Καθοδήγηση

- Ανθρώπινες Σχέσεις

 - Ικανότητα για επίτευξη στόχων χωρίς παραγνώριση των αναγκών των μαθητών ή των δασκάλων

- Εμπνέει εμπιστοσύνη, εκτίμηση, αγάπη

- Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού, των μαθητών και γονέων.

4. Γενική Συμπεριφορά και Δράση

- Περιβολή, ομιλία και γενικοί τρόποι συμπεριφοράς

- Κοινωνικότητα

 – Αξιοπρέπεια

- Επιδεκτικότητα σε εισηγήσεις αλλά και θάρρος γνώμης

- Ηθική οντότητα

- Σχέσεις προς ανωτέρους, μαθητές, γονείς κτλ.

- Συμβολή στην ανάπτυξη καλών τρόπων μεταξύ των μαθητών

- Kαλλιέργεια αγάπης προς το συνάνθρωπο και το εθνικό σύνολο και ευ­λάβειας προς το θείο

- Διαφώτιση γονέων, προσκοπισμός, οδηγισμός, φιλανθρωπική δράση, πο­λιτιστική δράση, πνευματική δράση, θρησκευτική δράση

- Συμβολή στην ανάπτυξη δημοκρατικού πολίτη και των δημοκρατικών ιδεωδών (μαθητική αυτοδιοίκηση, ανάληψη ευθυνών και επίδειξη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους μαθητές, ανάπτυξη αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής, σεβασμός προς τη γνώμη της πλειοψηφίας)

- Σεβασμός προς τους νόμους της πολιτείας και τη νόμιμη ηγεσία της. Η αξιολόγηση για το καθένα από τα τέσσερα αυτά σημεία γίνεται με αριθ­μητική βαθμολογία από το ένα ως το δέκα.

Η βαθμολογία χαρακτηρίζεται :

-          «Εξαίρετος»  από το 36 και άνω.

-          «Λίαν ευδόκιμος» από το 31 και άνω, αλλά κάτω από 36

-          «Ευδόκιμος» από το 26 και άνω, αλλά κάτω από 31.

-          «Ικανοποιητική» από το 20 και άνω, αλλά κάτω από 26.  

Αν η βαθμολογία σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα σημεία είναι κάτω από πέντε, η υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητική.