Σημαντική Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας :


11 Ιουνίου 2008

Βασική προγραμματική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης για την Παιδεία είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και του δημόσιου σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε κατά τη σημερινή του συνεδρία σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν στη δημιουργία των αναγκαίων επιτελικών δομών για την αποτελεσματική προώθηση και υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

1. Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, υλοποιώντας σχετική δέσμευση του προγράμματος διακυβέρνησης, που προνοεί την «άμεση σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου, ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και να ξεφύγουμε από τον “παιδαγωγικό εμπειρισμό” που επικρατεί σήμερα στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής».

Ο διορισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από τις εγκεκριμένες προτάσεις για την αναδόμηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και για τη Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, αφού θα συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υπουργό και Γενικό Διευθυντή) σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και θα συμβάλει στον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους ακόλουθους:

· Αθανάσιος Γαγάτσης, πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
· Γιώργος Μαυρογιώργος, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
· Κωνσταντίνος Χρίστου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
· Λεωνίδας Κυριακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
· Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
· Διευθυντής Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
· Τρία (3) μέλη, τα οποία θα προέρχονται από τις τάξεις της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης

2. Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση του βασικού στόχου του προγράμματος διακυβέρνησης και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που είναι ο εκσυγχρονισμός της δομής και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το ενιαίο λύκειο. Έχουν διοριστεί οι ακόλουθοι:

· Γιώργος Τσιάκαλος, πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
· Σήφης Μπουζάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
· Μαίρη Κουτσελίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
· Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Επίκουρος Καθηγητής Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
· Έρικ Ερωτοκρίτου, πρώην Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
· Αθηνά Μιχαηλίδου, Προϊστάμενη Τομέα Εκπαιδευτικής Έρευνας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
· Μαργαρίτα Κουσαθανά, Διευθύντρια Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
· Γιώργος Γεωργίου, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
· Γιώργος Ζήσιμος, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης

Ταυτόχρονα, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις που αφορούν σε μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και εντάσσονται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

3. Επέκταση και στήριξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση του επιτυχημένου θεσμού με την προσθήκη μιας νέας ΖΕΠ στη Λάρνακα, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα σχολεία: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Δημοτικό Αγίου Λαζάρου Β’, Δημοτικό Καλού Χωριού, Νηπιαγωγείο Αγίου Λαζάρου Β’, Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού. Παράλληλα, αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης και ενίσχυσης όλων των ΖΕΠ, που περιλαμβάνουν την απασχόληση πρόσθετων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων/μεταφραστών για τους αλλόγλωσσους μαθητές και γονείς, τη δημιουργία επιτελικής ομάδας στο Υπουργείο για τον κεντρικό συντονισμό των ΖΕΠ, τη μείωση του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών των ΖΕΠ στα Δημοτικά κατά 5 και στα Γυμνάσια κατά 4 διδακτικές περιόδους και τη διεύρυνση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες.


4. Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την άμεση δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου θα είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος, υλοποιώντας σχετική δέσμευση του προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.