Μετά τη ψήφιση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικής Εκπαίδευσης και την ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για υποβολή νέας αίτησης για δημιουργία νέων καταλόγων διοριστέων και κατάργηση των προηγούμενων, δεχτήκαμε σωρεία παραπόνων και ερωτημάτων από τους άμεσα επηρεαζόμενους. Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών συγκέντρωσε αρκετά από τα παράπονα και ερωτήματα που δημιουργούνται με τη ψήφιση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικών Εκπαιδευτικών:
1.Αδικίες που δημιουργούνται με τη δημιουργία Νέων Καταλόγων.

Στους νέους καταλόγους Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπέιας και Ειδικών Γυμναστών αναμένονται ανακατατάξεις σε σύγκριση με τους προηγούμενους. Ακόμα και άτομα που ήταν διορισμένα με σύμβαση τη προηγούμενη σχολική χρονιά, μπορεί να βρεθούν πιο κάτω στους καταλόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μείνουν αδιόριστοι. Κάποιοι συνάδελφοι αναμένεται ν’ αδικηθούν και να βρεθούν σε χαμηλότερες θέσεις διορισμού απ’ ότι ήταν προηγούμενος και κάποιοι άλλοι θα ευνοηθούν και θα βρεθούν σε ψηλότερες θέσεις:

  • Πρώτο κριτήριο στη δημιουργία κατάλογου διοριστέων είναι το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στους καταλόγους. Δεύτερο κριτήριο είναι το έτος απόκτησης του βασικού πτυχίου. Στο κατάλογο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπέιας και Ειδικών Γυμναστών υπάρχουν συνάδελφοι που ενώ απόχτησαν πτυχίο για παράδειγμα το 2002, υπέβαλλαν αίτηση το 2004. Συνάδελφος που απόκτησε πτυχίο το 2003 και υπέβαλλε αίτηση το 2003 βρισκόταν σε ψηλότερη θέση από τον πρώτο στους προηγούμενους καταλόγους. Τώρα το έτος υποβολής αίτησης είναι το ίδιο, 2008, συνεπώς η σειρά του καταλόγου αλλάζει και πρώτο κριτήριο είναι η ημερομηνία απόκτησης πτυχίου.
  • Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένονται και στον κατάλογο Φυσιοθεραπείας για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Άτομα που απόχτησαν πτυχίο από Τ.Ε.Ι. Ελλάδας και ήταν γραμμένα στον κατάλογο με βάση την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου από τα Τ.Ε.Ι., τώρα το πτυχίο τους θα ισχύει από την ημερομηνία ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι. Δηλαδή με απλά λόγια θα βρεθούν ορισμένες θέσεις χαμηλότερα στον κατάλογο.
  • Ελλαδίτες συνάδελφοι μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους, εκτός από ψυχολόγους, για τους οποίους απαιτείται 12 μήνες προϋπηρεσίας.
  • Στα μέσα Ιουλίου, όταν θα αναρτηθούν οι κατάλογοι, αυτή η αδικία θα εμφανιστεί. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί.

2.Διαμαρτυρίες για τη σημείωση 5 στη σελίδα 5 των Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικής Εκπαίδευσης.

Πάμπολλες είναι οι διαμαρτυρίες και τα ερωτήματα από το σύνολο των αποφοίτων μη ελληνόφωνων Πανεπιστημίων, εκτός Ψυχολόγων και δασκάλων ή νηπιαγωγών χωρίς μάστερ, οι οποίοι με βάση τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας καλούνται να περάσουν από επιμόρφωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Δικαιολογημένα οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται αφού ήδη εργάζονται κανονικά στην ειδικότητα και στη θέση στην οποία έχουν πάρει πτυχίο, έχοντας όλα τα απαραίτητα προσόντα. Οι περιπτώσεις συναδέλφων ψυχολόγων και δασκάλων ή νηπιαγωγών χωρίς μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.

Η ΠΟΕΔ πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να ρυθμίσει το όλο θέμα.

3.Διαμαρτυρίες για δασκάλους ή νηπιαγωγούς με μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση.

Αρκετοί συνάδελφοι της Ειδικής Εκπαίδευσης διαμαρτύρονται για το σημείο στα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικής Εκπαίδευσης το οποίο συνεχίζει να επιτρέπει σε δασκάλους ή νηπιαγωγούς που έχουν μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση να εγγράφονται στους κατάλογους διοριστέων. Οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται γιατί με αυτό το σημείο, άτομα που δεν έχουν πρώτο πτυχίο ειδικού δασκάλου θα μπορούν να εργοδοτούνται στην Ειδική Εκπαίδευση. Επιπλέον, αδιόριστοι δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση ίσως κάνουν αίτηση εγγραφής στους νέους καταλόγους της Ειδικής Εκπαίδευσης και να έχουμε τα ίδια φαινόμενα με τους καταλόγους της Λογοθεραπείας και της Φυσιοθεραπείας.

4.Ερώτημα : Με βάση τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας οι συνάδελφοι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί μπορούν να εργαστούν και στη Μέση Εκπαίδευση;

5.Ενημέρωση του κλάδου.

Οι συνάδελφοι της Ειδικής Εκπαίδευσης ζητούν σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης για πλήρη ενημέρωσή τους και επίλυση των ερωτημάτων και προβλημάτων που εμφανίζονται με τα νέα σχέδια Υπηρεσίας.

6. Φετινοί απόφοιτοι μη Ελληνόφωνων Πανεπιστημίων
Τα νέα σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού απαγορεύουν στους φετινούς απόφοιτους να κάνουν αίτηση διορισμού, αφού ζητούν απ’ αυτούς 4 μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι φετινοί απόφοιτοι Ειδικοί Δάσκαλοι με Ειδικότητα στα παιδιά με Νοητικά και Συναισθηματικά Προβλήματα, πιθανό να διορίζονταν αμέσως αν δημιουργούνταν ανάγκες (μετακινήσεις νηπιαγωγών, περηπατικοί Ειδικοί Δάσκαλοι στις μονάδες κλπ). Για να μπορέσουν να εγγραφούν στους καταλόγους πρέπει να τροποποιηθεί η σημείωση 6 στην σελίδα 7 των σχεδίων Ειδικών Εκπαιδευτικών από τη βουλή.

7. Συμβασιούχες Νηπιαγωγοί που εργάζονταν στην Ειδική Εκπαίδευση και με τις αναμενόμενες μονιμοποιήσεις θα καλεστούν να εργαστούν στα νηπιαγωγεία. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις; Θα επιστρέψουν στα νηπιαγωγεία και θα εκτοπίσουν νηπιαγωγούς; Θα μεταφέρουν την μονιμοποίηση τους στην Ειδική Εκπαίδευση (που είναι και το ποιο σωστό και δίκαιο); ή για να εργαστούν στην Ειδική Εκπαίδευση θα πρέπει να απορρίψουν την μονιμοποίηση τους;

Γενικά φαίνεται να δημιουργείται μια κατάσταση «πανικού» ανάμεσα στους Ειδικούς Δασκάλους, μια κατάσταση που σίγουρα δε μπορεί ν΄αφήσει την νέα ηγεσία της Οργάνωσης αδιάφορη. Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών δεσμεύεται να προωθήσει όλα τα δίκαια αιτήματα και να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ν’ αρθούν οι αδικίες και ν’ απαντηθούν ερωτήματα.