Συνάντηση ΠΟΕΔ με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Η νέα Γραμματεία της ΠΟΕΔ συναντήθηκε την Τρίτη 24.6.2008 με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, στο Υπουργείο Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που εκκρεμούν σχετικά με αιτήματα της οργάνωσής μας, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τη Γραμματεία για την εξέλιξη των αιτημάτων, συμφώνησε σε αρκετά σημεία με την ΠΟΕΔ και δεσμεύτηκε για την εφαρμογή και την προώθηση αρκετών αιτημάτων. Φαίνεται ότι αρκετά από τα αιτήματα της Οργάνωσης κολλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, πράγμα απαράδεκτο και καταδικαστέο.

Ενημέρωση :

Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε την ΠΟΕΔ για τα εξής :

1. Μείωση διδακτικού χρόνου νηπιαγωγών που διευθύνουν νηπιαγωγεία και έχουν την ευθύνη και κοινοτικών τμημάτων και μείωση διδακτικού χρόνου για παιδονομία στα νηπιαγωγεία: Το αίτημα της Οργάνωσης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, εφόσον η λειτουργία των κοινοτικών νηπιαγωγείων δεν είναι θεσμοθετημένη. Η λύση θα έρθει, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, με την επέκταση της δημόσιας Προδημοτικής εκπαίδευσης προς τα κάτω και την μετατροπή όλων των κοινοτικών τμημάτων σε δημόσια.
2.Μείωση του διδακτικού χρόνου για παιδονομία στα νηπιαγωγεία :Το Υπουργείο Οικονομικών έχει απορρίψει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Το συγκεκριμένο αίτημα δεν μπορεί να επαναφερθεί στο παρών στάδιο.
3. Νέες οργανικές θέσεις Διευθυντριών και Β. Δ. Νηπιαγωγείων :Μπήκαν στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2009 και αναμένεται η προκήρυξή τους από την ΕΕΥ. Πρόκειται για 4 θέσεις Διευθυντριών και 9 Βοηθών Διευθυντριών (5 νέων οργανικών και 4 που κενώνονται).
4. Μέντορες: Θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 100 νέοι εκπαιδευτικοί στους οποίους θα παραχωρηθεί μια διδακτική περίοδος απαλλαγής ενώ στους μέντορες δύο. Η οργάνωση ζήτησε τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε όσους εκπαιδευτικούς θα αναλάβουν μεντορικό ρόλο.
5. Παραχώρηση μεντορικού χρόνου σε δασκάλους που υποδέχονται φοιτητές για πρακτική εξάσκηση:Το Υπουργείο ανέφερε ότι αναμένει την απάντηση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων για τον ανώτατο αριθμό φοιτητών τους, οι οποίοι θα κάνουν σχολική εμπειρία και κατά πόσο θα καλύπτουν τα έξοδα που θα προκύπτουν. Το Υπουργείο Παιδείας θα λάβει ανάλογες αποφάσεις στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής για τη σχολική εμπειρία.
6. Επέκταση ΖΕΠ και στήριξη σχολείων με πολλαπλά προβλήματα: Θα προστεθούν τα σχολεία :Δημοτικό Αγίου Λαζάρου Β’, Δημοτικό Καλού Χωριού, Νηπιαγωγείο Αγίου Λαζάρου Β’, Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού. Παράλληλα, αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης και ενίσχυσης όλων των ΖΕΠ, που περιλαμβάνουν την απασχόληση πρόσθετων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων/μεταφραστών για τους αλλόγλωσσους μαθητές και γονείς, τη δημιουργία επιτελικής ομάδας στο Υπουργείο για τον κεντρικό συντονισμό των ΖΕΠ, τη μείωση του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών των ΖΕΠ στα Δημοτικά κατά 5 και στα Γυμνάσια κατά 4 διδακτικές περιόδους και τη διεύρυνση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες.
7. Επίλυση προβλήματος λειτουργών ειδικής εκπαίδευσης που εργάζονται στις ειδικές μονάδες: Το Υπουργείο ενημέρωσε την ΠΟΕΔ ότι προχώρησε στην επίλυση του ζητήματος παραχωρώντας επιπλέον διδακτικό χρόνο στις ειδικές μονάδες από τη νέα σχολική χρονιά, ο οποίος θα καλυφθεί με το διορισμό τριών νέων έκτακτων εκπαιδευτικών.
8.Ενίσχυση του θεσμού των συμβούλων στα Δημοτικά Σχολεία: Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στο θεσμό των συμβούλων στο παρόν στάδιο. Αναμένεται η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης του θεσμού.

Συμφωνήθηκαν :

1.Τμήματα υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών: Συμφωνήθηκε ότι με εγκύκλιό του ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης θα δώσει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων και όπου χρειαστεί θα γίνει σχετική ενημέρωση από τους οικείους Επιθεωρητές ώστε ο θεσμός να εισαχθεί με επιτυχία. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σε σχολεία με μεγάλους αριθμούς αλλόγλωσσων μαθητών να εργοδοτηθούν μεταφραστές μέσα από τη διαδικασία των Επιμορφωτικών Κέντρων.
2.Μείωση διδακτικού χρόνου διακινούμενων εκπαιδευτικών σε αστικές περιοχές: Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει καταθέσει εισήγηση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για μείωση του διδακτικού χρόνου των διακινούμενων εκπαιδευτικών σε αστικές περιοχές και αναμένονται οι απόψεις τους. Ο Υπουργός συμφώνησε με το συγκεκριμένο αίτημα της ΠΟΕΔ.
3.Αντιμετώπιση επιθετικής συμπεριφοράς μαθητών: Συμφωνήθηκε ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα ετοιμάσει πρόταση για δημιουργία κέντρων «Ψυχικής Υγιεινής» σε πιλοτική βάση αντί των πολυθεματικών κέντρων που εισηγείται η ΠΟΕΔ.
4.Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή: Συμφωνήθηκε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης θα ετοιμάσει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για επαναφορά των επιδομάτων που δίνονται στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ΚΕΑ.
5.Σχολεία Υπαίθρου: Ο Υπουργός ζήτησε κατάλογο των σχολείων από την ΠΟΕΔ και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης τα οποία χρειάζονται στήριξη ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης παρεκκλίσεων.
6.Επανεξέταση εκπαιδευτικών περιφερειών: Ο Υπουργός συμφώνησε να ετοιμάσει εισήγηση για αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών περιφερειών η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2009-2010.
7. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Σχολείων: Η Οργάνωση ζήτησε να επανεξεταστούν οι οδηγίες που δόθηκαν για μείωση των ειδικών αιθουσών στα σχολεία. Ο Υπουργός συμφώνησε να ετοιμάσει σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες εισήγηση για την κτιριακή υποδομή των σχολείων (ποιες αίθουσες θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σχολείο).
8. Θέμα δασκάλων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας: Ο Υπουργός ζήτησε από την ΠΟΕΔ να ετοιμάσει σχετικό κατάλογο με δασκάλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ώστε να τους δοθούν διευκολύνσεις όπως η μείωση του διδακτικού τους χρόνου.