Λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου : Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 25 Ιουνίου 2008 ενέκρινε τη λειτουργία του νέου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου, αναστέλλοντας τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Νικηταρίου, Βυζακιάς και Ποταμίου.Το νέο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου θα στεγάζεται προσωρινά στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Βυζακιάς μέχρι την ανέγερση της νέας σχολικής μονάδας στην περιοχή Ασίνου. Σ΄ αυτό θα φοιτούν μαθητές από τις κοινότητες Νικηταρίου, Βυζακιάς, Ποταμίου, Κανναβιών, Αγίας Ειρήνης και Αγίου Γεωργίου Καυκάλου.Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το τροποποιητικό Διάταγμα ορισμού ως συμπλεγμάτων κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2008 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δημοσιεύσει το εν λόγω τροποποιητικό Διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.