Για τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου , η Γραμματεία της Π.Ο.Ε.Δ. συναντήθηκε με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στα γραφεία της Επιτροπής, με αφορμή τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού και τις αντιδράσεις και τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους άμεσα, κυρίως, ενδιαφερόμενους.

Από την συνάντηση μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής :

Οι μόνιμοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που μέχρι σήμερα απασχολούνταν στην Ειδική Εκπαίδευση, δε χρειάζεται να κάνουν οποιεσδήποτε ενέργειες προκειμένου να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Ε. και τον επόμενο Σεπτέμβρη. Η Επιτροπή θα τους μεταφέρει σε κάποια φάση και αυτούς στην Ειδική Εκπαίδευση μαζί, μάλλον, με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Στις νηπιαγωγούς που με ανακοίνωση της Ε.Ε.Υ. μονιμοποιήθηκαν πρόσφατα και απασχολούνταν στην Ειδική Εκπαίδευση, 18 νηπιαγωγοί, θα τους δοθεί ο χρόνος ν’αποφασίσουν, εφόσον ανακοινωθεί ο κατάλογος Ειδικής Εκπαίδευσης, για το αν θα αποδεχθούν τη θέση που τους προσφέρεται και να επιστρέψουν στα νηπιαγωγεία ή αν θα παραμείνουν στον κατάλογο Ειδικών Εκπαιδευτικών. Για ν’ αποδεχθούν τη μόνιμη θέση οι συναδέλφισσες πρέπει να πάρουν επιστολή από την Ε.Ε.Υ. και εντός μικρού χρονικού διαστήματος να την παραδώσουν συμπληρωμένη. Αυτή η επιστολή δεν έχει σταλεί ακόμα και θα σταλεί μάλλον μετά την ανακοίνωση του κατάλογου Ειδικού Εκπαιδευτικού, για να τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος να επιλέξουν με βάση και τη σειρά τους στους νέους καταλόγους Ειδικής Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα κάνει προσπάθεια να επιλύσει τα προβλήματα απασχόλησης εκεί και όπου θα εμφανιστούν με βάση τους νέους καταλόγους. (δηλαδή άτομα που εργάζονταν την περσινή χρονιά με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση και φέτος πιθανό να μείνουν εκτός θα γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί η αδικία.)
Προτού αναρτηθούν οποιοιδήποτε κατάλογοι θα γίνει νέα σύσκεψη μεταξύ Επιτροπής – Π.Ο.Ε.Δ. και Υπουργείου Παιδείας, για επίλυση προβλημάτων.