Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από δασκάλους για την πλήρωση μίας (1) θέσης δασκάλου στα ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης μέχρι τη Δευτέρα, 14 Ιουλίου. Η υπηρεσία θα είναι για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρία χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ