Πληροφορίες για τις τοποθετήσεις
Με βάση τους νέους κανονισμούς τοποθετήσεων, για μεταθέσεις και διορισμούς που ανακοινώνονται από την 1η Ιουλίου και μετά, τα έντυπα τοποθετήσεων υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία εντός 3 εργάσιμων ημερών. Μέχρι την Παρασκευή, οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν ή διορίστηκαν σε κοινότητα ή δήμο με 2 σχολεία και πάνω, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μη υποβολή του εντύπου ισοδυναμεί με μη ύπαρξη προτιμήσεων

Που βρίσκω τα έντυπα:

Λευκωσία Τηλ : 22800902 Φαξ : 22305126

Λάρνακα- Αμμόχωστος Τηλ : 24821350/358 Φαξ :24821380

Πάφος Τηλ : 26804513 Φαξ : 26306139

Λεμεσός(Νηπιαγωγοί)

Λεμεσός(Δάσκαλοι) Τηλ : 25870280 Φαξ :25 305601

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες :

Λευκωσία : Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Λεμεσός : Ρίκκος Αγαθοκλεόυς 99625691
Λάρνακα : Λάζαρος Αβραάμ 99787472
Πάφος : Κώστας Αρχοντούς 99542627
Αμμόχωστος : Πέτρος Θεοδούλου 99 447123