Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε τη δεύτερη σειρά μεταθέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης και τους πρώτους διορισμούς με σύμβαση. Υπενθυμίζουμε τους συναδέλφους ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που δεν έτυχαν μετάθεσης ενώ το ζήτησαν ή που έτυχαν μετάθεσης χωρίς να το ζητήσουν και νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί ή έχουν ειδικούς λόγους, δικαιούνται μέχρι 15 Ιουλίου να υποβάλλουν ένσταση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ηλεκτρονικά. Οι συμβασιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής επιστολής προς την Ε.Ε.Υ.

Μεταθέσεις και Μονιμοι επι Δοκιμασία Διορισμοί

Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίσης όσοι συνάδελφοι πήραν μετάθεση ή διορισμό σε κοινότητες ή δήμους με αριθμό σχολείων 2 και πάνω, πρέπει εντός 4 ημερών να υποβάλλουν στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας αιτήσεις για τοποθέτηση για τα σχολεί στα οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 99787472 Λάζαρος Αβραάμ, 99688880 Χριστόφορος Θεοφάνους και 99431467 Απόστολος Σκουρουπάτης.