Θα υπάρξουν νέοι διορισμοί με σύμβαση;

Στις ερωτήσεις και την αγωνία των αδιόριστων συναδέλφων δασκάλων για το αν θα υπάρξουν άλλοι νέοι διορισμοί με σύμβαση ή όχι, εμείς το μόνο που μπορούμε ν’ αναφέρουμε είναι τη δική μας εκτίμηση, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν και οι αντίστοιχες καινοτομίες από τη φετινή χρονιά :

  • Από το χρόνο που θα δοθεί σε νεοδιόριστους και μέντορες για συντονισμό και καθοδήγηση, αναμένουμε γύρω στους 10 νέους διορισμούς με σύμβαση.
  • Από τη δημιουργία τμημάτων και προγραμμάτων υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών αναμένουμε γύρω στους 12 νέους διορισμούς με σύμβαση.
  • Από εκπαιδευτικές άδειες και περαιτέρω ανάγκες των σχολείων αναμένουμε γύρω στους 40 νέους διορισμούς με σύμβαση.

Συνεπώς, εκτίμηση της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών είναι ότι θα ακολουθήσουν τουλάχιστον ακόμα 60 νέοι διορισμοί με σύμβαση δασκάλων.