Αναλυτικά Προγράμματα – Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης

“Η ουσία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αφορά τρεις τομείς. Ο πρώτος είναι ο τομέας του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Αναλυτικά προγράμματα, διδακτέα ύλη, μέθοδοι διδασκαλίας κλπ. Ό,τι αποτελεί τη διαδικασία και το περιεχόμενο της μάθησης μέσα στην τάξη. Γι’ αυτό δεν είχε γίνει τίποτα. Αυτό έχει αρχίσει τώρα. Αυτή τη στιγμή η επιτροπή για τα αναλυτικά προγράμματα έχει διοριστεί και άρχισε να εργάζεται. Μέχρι περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου η επιτροπή θα έρθει με τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα αναλυτικά προγράμματα σε όλα τα μαθήματα, στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Όταν η επιτροπή φτάσει στο τέλος αυτής της φάσης, θα προχωρήσουμε να ορίσουμε μια σειρά τεχνικών επιτροπών ανά μάθημα, (φυσική, μαθηματικά κλπ). Αυτές οι επιτροπές θα αλληλεπιδρούν με την κεντρική επιτροπή, ώστε οι ιδέες για το χαρακτήρα και τους εκπαιδευτικούς στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων, το όραμα που θα διαμορφώνουμε για το τι είδους μαθητή θέλουμε να βγάζουμε, να υλοποιείται στο κάθε μάθημα σε συνεργασία με την ειδική επιτροπή. Και επιπλέον, θα υπάρχει μια άλλη επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο κάθε μάθημα. Μέσα στα προσεχή 2-3 χρόνια, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα σύγχρονο, το οποίο θα έχει τις γενικές του αρχές ως προς το είδος του μαθητή, του πολίτη, του επιστήμονα και του επαγγελματία που θέλουμε να βγάλουμε.”