Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2008, που αφορούν στην ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.