Λεκτική βία και όχι σωματική ασκείται περισσότερο στις σχολικές αυλές και όπως εισηγείται η Επιτροπή για τη Βία και την αντικοινωνική συμπεριφορά στα σχολεία, θα πρέπει επειγόντως να υπάρξει άμεση εμπλοκή της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας».
“Για την αντιμετώπιση των περιστατικών στα σχολεία, η επιτροπή εισηγείται την εξειδίκευση εκπαιδευτικών οι οποίοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξηθεί ή πιο σωστά να διπλασιαστεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των κλινικών ψυχολόγων.”
Εισηγήσεις :
  • Δημιουργία παρατηρητηρίου, το οποίο θα εντοπίζει και θα είναι σε θέση να διαχειριστεί προβληματικές συμπεριφορές
  • Διπλασιασμό των εκπαιδευτικών ψυχολόγων
  • Διπλασιασμό του αριθμού των κλινικών ψυχολόγωνΕ
  • κπαίδευση εκπαιδευτικών οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν μαθητές με βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά
  • Ίδρυση και λειτουργία σχολών ψυχικής υγιεινής στις οποίες θα παραπέμπονται οι «σοβαρές» περιπτώσεις
  • Εφαρμογή του θεσμού του σχολικού κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος θα στοχεύει στην εμπλοκή της οικογένειας.