Ενδιαφέρουσες δηλώσεις έκανε ο Υπουργός Παιδείας, κ Αντρέας Δημητρίου, στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ. Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης Χριστόφια για την παιδεία : “Για παράδειγμα, ενεργοποιήσαμε τη διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων. Η επιτροπή που έχει συσταθεί άρχισε να δουλεύει και αναμένουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε το γενικό περίγραμμα των αναλυτικών προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η διαδικασία της συγγραφής των σχολικών βιβλίων, της διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος κοκ. Επιπλέον, έχουν προωθηθεί και διάφορα άλλα προγράμματα, αλλά είμαι της άποψης ότι υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν έχουμε ακόμα αγγίξει. Από αυτά που έχουν προωθηθεί θα επεσήμανα το θεσμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο οποίος αξιολογήθηκε, κάποια προβλήματα έχουν εντοπιστεί και θα προχωρήσουμε στην επίλυσή τους. Έχουμε επίσης προωθήσει το θεσμό της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και το θεσμό των μεντόρων, που είναι μια διαδικασία ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των νέων εκπαιδευτικών».
Επίσης στις δηλώσεις του στην εφημρίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ανφέρθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους μαθητές.