Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Παιδείας και να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Η σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Παιδείας σηματοδοτεί την επανέναρξη του διαλόγου στα θεσμοθετημένα Συμβούλια για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Εμείς, ως νέα Κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι για την Κύπρο η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν συστατικά στοιχεία της επιβίωσής μας. Γι’ αυτό και κατατάσσουμε τους τομείς αυτούς πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας αφού, κατά την εκτίμησή μας, αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου.