Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το μήνα Ιούλιο.