Γιώργος Τσιάκαλος – Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων:

“μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η επιτροπή φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει το πλαίσιο, στο οποίο θα βασιστούν οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, προκειμένου στη συνέχεια να οριστούν οι περίπου 30 επιτροπές, που θα φτιάξουν τα αναλυτικά προγράμματα κατά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδες. Το έργο αυτών των επιτροπών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά ειδικά στα αναλυτικά προγράμματα, εξήγησε ότι θα γίνουν με “μια συγκεκριμένη λογική, που λέει ότι δεν είναι αναμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αλλά σε ό,τι αφορά τους στόχους. Στην Ελλάδα συνήθως οι αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων γίνονται με βάση το περιεχόμενο. Αυτό που αναφέρουν συνήθως για τη Φινλανδία είναι ότι η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων έγινε με βάση τους στόχους. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να πετύχει καλά αποτελέσματα, διατηρώντας το ίδιο περιεχόμενο αλλά ελαφρύνοντας το.”

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ