Λειτουργία δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της λειτουργίας των 22 δημόσιων νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15 που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο για την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009, με τη δέσμευση ότι θα γίνουν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι απαιτούμενες ενέργειες για να επιτευχθεί η συγχώνευση όσο το δυνατό περισσότερων νηπιαγωγείων από τη σχολική χρονιά 2009-2010, νοουμένου ότι τα κτηριολογικά και μεταφορικά προβλήματα μπορούν να λυθούν άμεσα.
Λευκωσία : Άγιος Επιφένειος , Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Καμπιά – Αναλυόντας, Μιτσερό, Μουτουλάς, Νικητάρι, Ορούντα, Ποταμιά, Σια.

Λεμεσός : Άγιος Ιωάννης Αγρού, Ασγάτα, ΚΑντού, Πεντάκωμο.

Λάρνακα : Άγιος Θεόδωρος, Αλαμινός , Μαζωτός, Πυργά.

Πάφος : Ίνεια, Νατά, Πωμός, Παναγιά, Σίμου.