Μεταθέσεις διορισμοί με σύμβαση δημοτικής

Για πληροφορίες και ενστάσεις επικοινωνήστε :

Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880
Λάζαρος Αβραάμ 99787472

Αιτήσεις Τοποθετήσεων σε Σχολεία πατήστε εδώ….
Αιτήσεις για τοποθετήσεις σε σχολεία μέχρι την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2008 στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία