Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης:Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία για ανάληψη καθηκόντων τη Δευτέρα 1.9.2008.

Κατά την περίοδο από 1.9.2008 μέχρι και 3.9.2008 θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη 4.9.2008 (κατανομή παιδιών σε τμήματα, ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, ετοιμασία αιθουσών, διανομή βιβλίων στα τμήματα, έλεγχος υλικών και περιουσίας κ.ά.).

Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Πέμπτη 4.9.2008 για να κατανεμηθούν σε τμήματα, να παραλάβουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά των νηπιαγωγείων που φοιτούσαν και την προηγούμενη χρονιά καθώς και τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους στις 4.9.2008. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.Τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρόνων που δε φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε νηπιαγωγείου.

Τα παιδιά αυτά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή καθημερινή αύξηση του χρόνου, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από τις 7:30 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., για όλα τα παιδιά, το αργότερο μέχρι τις 12.9.2008, ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.