Με βάση τους τελευταίους διορισμούς Νηπιαγωγών η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών επιθυμεί να σημειώσει τα εξής :

  • Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι ανάγκες για την Προδημοτική Εκπαίδευση δεν έχουν δοθεί ακόμα εξολοκλήρου στην Ε.Ε.Υ. από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα η στελέχωση των νηπιαγωγείων να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
  • Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον το διορισμό με σύμβαση ακόμα 10 νηπιαγωγών. Μέχρι τον Οκτώβριο αναμένουμε και το διορισμό επιπλέον νηπιαγωγών με σύμβαση.
  • Χαιρετίζουμε τη μείωση του αριθμού των παιδιών σε κάθε τάξη από 30 σε 25, την εξαγγελία για επέκταση του προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε ακόμα 10 νηπιαγωγεία και την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην προς τα κάτω επέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύψει και τα παιδιά ηλίκιας 3,8 χρονών και άνω.
  • Χαιρετίζουμε και την παραχώρηση 70 νέων οργανικών θέσεων νηπιαγωγών για το 2008 καθώς και την έγκριση 16 θέσεων βοηθών διευθυντριών και 14 θέσεων Διευθυντριών Νηπιαγωγείου για την επόμενη τριετία από το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Εκφράζουμε όμως την έντονη αντίδραση μας για τον αποκλεισμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από τα δημόσια νηπιαγωγεία. Αν τα μικρότερα παιδιά παρέμεναν στα δημόσια νηπιαγωγεία μας τότε σήμερα θα είχαμε περισσότερους διορισμούς νηπιαγωγών με σύμβαση.
  • Ζητούμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση της παιδονομίας στα νηπιαγωγεία ως διδακτικό χρόνο καθώς και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων νηπιαγωγών για ικανοποίηση αναγκών που προκύπτουν κατά διαστήματα με την απουσία νηπιαγωγών, κυρίως σε μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία.
  • Θεωρούμε υπερβολικές, άκαιρες και άστοχες τις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔ, περί στραγγαλισμού της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Χριστόφια. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ όφειλε να περιμένει μέχρι να συμπληρωθεί η στελέχωση των νηπιαγωγείων και μετά να τοποθετηθεί.
  • Δηλώνουμε την ετοιμότητα της Κίνησης να αντιδράσει δυναμικά σε περιπτώσεις Οικονομίστικης προσέγγισης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από πλευράς κυβέρνησης.

Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

22/8/2008