1ος Στόχος: Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας
Προτεινόμενες ενέργειες και δραστηριότητες:
1. Ενδοσχολικές Δραστηριότητες
:
• Ανάληψη εργασιών στα πλαίσια των μαθημάτων που να αναφέρονται σε θέματα όπως: κοινή συμβίωση, επιτεύγματα, κοινοί αγώνες, επαγγέλματα, αρχιτεκτονική – κατοικία, διατροφικές συνήθειες, μουσική, χορός, ελεύθερος χρόνος, παιχνίδια, τρόποι διασκέδασης κ.ά., που να αγγίζουν και τις δύο κοινότητες.
• Ανάληψη εργασιών που να έχουν σχέση με το μέλλον, όπως πιθανές δυσκολίες συμβίωσης και πώς θα αντιμετωπιστούν.
• Ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών από μαθητές των Λυκείων που διδάσκονται την τουρκική γλώσσα σχετικά με τη σύγκριση των δύο γλωσσών, την αλληλεπίδρασή τους, κτλ.
• Δημιουργία Ομίλου Δραστηριοτήτων, που θα προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
• Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή εκθέσεων δικοινοτικού περιεχομένου όπου κάθε ομάδα ή κοινότητα μπορεί να προβάλει τη δική της κουλτούρα, καθώς και στοιχεία από την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά (χορός, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, τραγούδι).
• Διοργάνωση διαγωνισμών (π.χ. εκθέσεις ιδεών, τέχνης, φωτογραφίας) σχετικά με τις επαφές των δύο κοινοτήτων.
2. Διδακτική Πράξη:
• Διδασκαλία τουρκοκυπριακών λογοτεχνικών και άλλων κειμένων, που προάγουν την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων στα πλαίσια των δράσεων των ομίλων, της βιβλιοθήκης, κτλ.
• Ένταξη έργων Τουρκοκύπριων λογοτεχνών ως παράλληλα κείμενα.
3. Εξωσχολικές δραστηριότητες με εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών:
• Διοργάνωση μαθητικών συνεδρίων με περιεχόμενο που θα προωθεί το πνεύμα της ειρηνικής συνύπαρξης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (είτε σε σχολεία, είτε σε διάφορα σημεία επαφής, όπως το Λήδρα Πάλας και η Πύλα)
• Διοργάνωση κοινών προγραμμάτων επιμόρφωσης Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων εκπαιδευτικών και γενικότερα επαφών, που να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινών εμπειριών και προσεγγίσεων (είτε σε σχολεία, είτε σε διάφορα σημεία επαφής όπως το Λήδρα Πάλας και η Πύλα).
• Συναντήσεις γνωριμίας εκπαιδευτικών και μαθητών (αθλητικές ημερίδες, συμμετοχή σε κοινά συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, κτλ.)
• Συμμετοχή εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα.
• Δημοσιεύσεις σε μαθητικά έντυπα.
4. Αξιοποίηση των ΤΠΕ και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού:
• Επιλογή και πολλαπλασιασμός ψηφιακών δίσκων με τραγούδια Κυπρίων δημιουργών, που αναφέρονται στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων.
• Επιλογή και εκτύπωση μεταφρασμένων ποιημάτων Τουρκοκύπριων λογοτεχνών.
• Επιλογή και εκτύπωση ποιημάτων Ελληνοκύπριων ποιητών.
Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες των σχολείων για την προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που ήταν βασικός στόχος της περσινής σχολικής χρονιάς, μέσα στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2008 ως ευρωπαϊκού έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.