Σημαντικές προτάσεις για αντιμετώπιση των περιστατικών βίας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας, έδωσε ο Υπουργός Παιδείας στη δημοσιότητα, προτάσεις που αποτελούν εισηγήσεις της Επιτροπής κατά της Βίας. Σημειώνουμε τη δημιουργία επιτελικής Ομάδας αντιμετώπισης της σχολικής βίας η οποία θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά βίας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας.

Σχετικό δημοσιέυμα Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗ : “Σύσταση επιτελικής ομάδας αντιμετώπισης της σχολικής βίας, λειτουργία Συντονιστικού Φορέα και παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, εισαγωγή του θεσμού του σχολικού κοινωνικού λειτουργού και του συμβουλευτικού ψυχολόγου, ανάπτυξη του θεσμού του «μέντορα», αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου τμήματος.
Αυτές και πολλές άλλες εισηγήσεις περιέχονται στην έκθεση της επιτροπής για την σχολική παραβατικότητα, η οποία συστάθηκε για να αξιολογήσει το πρόβλημα της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, και ακολούθως να υποβάλει προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα…

Σχετικό δημοσίευμα Εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ : “Τα σχολεία μας για να απαλλαγούν από τη βια δεν θέλουν κάμερες, αλλά πιο πολλούς εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς. Χρειάζονται προγράμματα αγωγής υγείας και ανάπτυξη στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας, παρά συστήματα συναγερμού. Κι αντί να χτίζουμε τείχη γύρω από τις αυλές, ας υιοθετήσουμε κίνητρα μάθησης, να φτιάξουμε αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης και να ανεγείρουμε σύγχρονα κτίρια που να σέβονται τον μαθητή. Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα…

Δημοσίευμα εφημερίδας ΧΑΡΑΥΓΗ

Συνοπτική Έκθεση της Επιτροπής κατά της Βίας