Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “ΠΟΛΙΤΗΣ”, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επεξεργάζεται πρόταση για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και αποφυγή των δυσάρεστων καταστάσεων που παρατηρούνται κάθε χρόνο κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

* Έγκαιρη υποβολή των αναγκών για το διδακτικό προσωπικό της επόμενης σχολικής χρονιάς από τα σχολεία προς το Υπ. Παιδείας και από το Υπουργείο προς την ΕΕΥ.
* Έγκαιρη ολοκλήρωση των προαγωγών, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη στελέχωση και η έγκαιρη ανακοίνωση τοποθετήσεων και μεταθέσεων.

* Προκήρυξη των θέσεων για απόσπαση στο Υπ. Παιδείας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε άλλες υπηρεσίες, όπως επίσης και για το διορισμό στη θέση συμβούλου, στις αρχές Νοεμβρίου, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30ή Νοεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής των αποσπασμένων, με βάση αυστηρώς καθορισμένα κριτήρια, θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε να υποβάλλονται έγκαιρα οι κατάλογοι στην ΕΕΥ για τις ανάγκες της επόμενης σχολικής χρονιάς.

* Καθορισμός νέων χρονοδιαγραμμάτων για διορισμούς, μεταθέσεις, μετακινήσεις, ο οποίος θα επιτευχθεί με την τροποποίηση των Κανονισμών Τοποθετήσεων-Μετακινήσεων και Μεταθέσεων, ώστε να ολοκληρώνονται οι πιο πάνω διαδικασίες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

* Αύξηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθούν οι αριθμοί των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των μεταθέσεων.

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα μέτρα, το Υπ. Παιδείας αναμένεται να προωθήσει και αλλαγές που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία.