Η ΠΟΕΔ εκφράζει αγανάκτηση και διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι, ενώ αρχίζουν σήμερα τα κανονικά μαθήματα των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, αυτό δεν καθίσταται δυνατό να γίνει για τα κατεχόμενα δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου, η στελέχωση των οποίων, καθώς και η αποστολή σ’ αυτά των αναγκαίων διδακτικών βιβλίων, και εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από το παράνομο Καθεστώς των Κατεχομένων.
Συγκεκριμένα, ενώ από την επίσημη Κυπριακή Κυβέρνηση έχουν επιλεγεί οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν το σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά, οι Τουρκικές Κατοχικές Αρχές καθυστερούν να «εγκρίνουν» τόσο το προσωπικό, για το οποίο και ενημερώθηκαν αρμόδια από τον περασμένο Ιούνιο, όσο και τα διδακτικά βιβλία, τα οποία και τέθηκαν υπόψη τους από τον περασμένο Ιούλιο.
Ιδιαίτερα σήμερα, ημερομηνία της επίσημης έναρξης της νέας προσπάθειας για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η Οργάνωση εκφράζει έντονα αισθήματα λύπης και απογοήτευσης γιατί τα ελπιδοφόρα μηνύματα της ημέρας για ένα καλύτερο αύριο επισκιάζονται από ενέργειες όπως τις πιο πάνω, που μόνο σε περιόδους σκοταδισμού και όχι στην εποχή της Ενωμένης Ευρώπης παραπέμπουν.
Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδια Αρχή ή Φορέα, περιλαμβανομένων και των εκπροσώπων της Ε.Ε. και των Η.Ε. στην Κύπρο, να ενεργήσουν ό,τι χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος, ούτως ώστε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου να απολαμβάνουν απρόσκοπτα το αναφαίρετο δικαίωμα εκπαίδευσης.