Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Ειδικής Εκπαίδευσης