Όπως ανέφερα ήδη, η ομαλή έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην κτηριολογική υποδομή, στη στελέχωση και στα βιβλία.
Στα θέματα κτηριολογικής υποδομής δώσαμε και φέτος έμφαση στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπου υπάρχουν εργοτάξια. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι εργοτάξια υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των σχολικών μας μονάδων. Τονίζω, επίσης, ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται αντισεισμικές αναβαθμίσεις και έργα συντήρησης μόνο στο χρόνο που το σχολείο δεν λειτουργεί. Μέλημά μας είναι να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας και η διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται απρόσκοπτα σε ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη μάθηση.
Στον τομέα της στελέχωσης υπήρξε βελτίωση, αφού στο μεγαλύτερο ποσοστό οι σχολικές μονάδες είναι πλήρως στελεχωμένες με εκπαιδευτικό προσωπικό. Ορισμένες εκκρεμότητες που επισημάνθηκαν διευθετούνται σε συνεργασία και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ευχαριστώ θερμά τόσο τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη της, για τη σκληρή εργασία τους και την άψογη συνεργασία που είχαμε όσον αφορά στην έγκαιρη στελέχωση.
Στον τομέα της έγκαιρης παραλαβής των βιβλίων επισημαίνω ότι καταφέραμε να έχουμε φέτος έγκαιρη παραλαβή όλων των βιβλίων που εκδίδονται και επανεκδίδονται στην Κύπρο, καθώς και των βιβλίων που έρχονται από την Ελλάδα, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων