Το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια συνήλθε σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου, σε ειδική συνεδρία και συζήτησε τον Προϋπολογισμό για το 2009. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2009 αφού επέφερε σ΄ αυτό μικρές διαφοροποιήσεις.

Τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και τα νέα που αναμένεται να ξεκινήσουν με τον Προϋπολογισμό του 2009 και αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι τα ακόλουθα:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Μέγαρο Πολιτισμού €27 εκ.-(σύνολο €100 εκ.)
Κρατικά Πανεπιστήμια €113 εκ.
Αθλητικές Εγκαταστάσεις (ΚΟΑ) €6 εκ.
Ανέγερση Κτηρίου ΘΟΚ €10 εκ.-(σύνολο €30 εκ.)
Ανέγερση / Βελτίωση Σχολείων €71 εκ.

Διαβάστε περισσότερα για τον Οικονομικο Προυπολογισμό 2009