Στην εξέταση των πτυχίων ΤΕΙ ως τίτλων ισότιμων και αντίστοιχων προς πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου στις ειδικότητες «Εργοθεραπεία», «Λογοθεραπεία» και «Φυσικοθεραπεία», αποφάσισε να προχωρήσει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., το Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2008 αποφάσισε ότι μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση των πτυχίων με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε σε σχέση με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση «Ειδικός Εκπαιδευτικός» και τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ της Ελλάδας και ύστερα από αιτήματα κατόχων των τίτλων ΤΕΙ στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ώστε να αρχίσει η αξιολόγηση των αιτήσεων κατά την ερχόμενη συνεδρία του Συμβουλίου η οποία προγραμματίζεται για τις 13-14 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και με βάση παλαιότερες αποφάσεις που αφορούν την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, το Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια της αξιολόγησης να αναθέσει σε πανεπιστημιακό ίδρυμα την οργάνωση ειδικού προγράμματος αντιστοιχίας ή/και τη διεξαγωγή εξετάσεων για πιστοποίηση επάρκειας γνώσης με βάση τις ακαδημαϊκές σπουδές της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη σε σχέση με τους συγκεκριμένους τίτλους, το Συμβούλιο προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου στην οργάνωση ειδικών προγραμμάτων αντιστοιχίας ή/και τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας γνώσης.