1η Οκτωβρίου – Κείμενο για διδασκαλία

1960 – Η Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας – ikypros. com , κείμενο και φωτογραφίες

Σημαντικές ημερομηνίες στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας – ikypros.com

Φωτογραφικό Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

1η Οκτωβρίου – Ημέρα Ανεξαρτησίας – Εκδόσεις Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 μέχρι σήμερα- Εκδόσεις Γραφείου τύπου και Πληροφοριών

Υλικό Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης για την 1η Οκτωβρίου

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, για την 1η Οκτωβρίου