Άδεια μητρότητας μεγαλύτερης διάρκειας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η πρόταση της Κομισιόν που παρουσίασε χθες επιδιώκοντας αποτελεσματικό συνδυασμό επαγγελματικής με οικογενειακή-ιδιωτική ζωή, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για μέτρα βελτίωσης όσων ισχύουν ήδη, που αφορούν γυναίκες, κυρίως, καθώς και άνδρες εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι γυναίκες θα δικαιούνται μεγαλύτερης διάρκειας άδειας μητρότητας, αυξάνοντας την ελάχιστη περίοδο από 14 σε 18 εβδομάδες, ενώ συνιστά η Κομισιόν την καταβολή στις γυναίκες του 100% του μισθού τους.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ανώτατο όριο, τουλάχιστον ισοδύναμο, με το επίδομα ασθένειας. Επιπλέον προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι γυναίκες θα κάνουν χρήση του μη υποχρεωτικού τμήματος της άδειάς τους (πριν, η μετά τον τοκετό), ενώ θα παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο απόλυσης καθώς και το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια, ή ισοδύναμη θέση εργασίας μετά την άδεια μητρότητας.

Επίσης η πρόταση παρέχει στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες ισοδύναμη πρόσβαση σε άδεια μητρότητας, αλλά σε εθελοντική βάση, ενώ ταυτόχρονα σύζυγοι και σύντροφοι (εφόσον τους αναγνωρίζεται η ιδιότητα, εκ της εθνικής νομοθεσίας) που εργάζονται άτυπα σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις (γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.ά.) θα έχουν πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση ισοδύναμη με την προστασία που απολαύουν οι επίσημα αυτοαπασχολούμενοι.

Άλλες διατάξεις προβλέπουν μέριμνα για την γονική άδεια, ενώ σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ξεκίνησαν ήδη διαβουλεύσεις με στόχο την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας μέσα σε εννιά μήνες.