Αυτόνομους, ευτυχισμένους στην προσωπική τους ζωή και επιτυχημένους στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. Το μεγάλο στοίχημα, της διαμόρφωσης ανθρώπων με τα πιο πάνω γνωρίσματα, φιλοδοξεί να κερδίσει το υπουργείο Παιδείας μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης γενικότερα, και της διαμόρφωσης νέων αναλυτικών προγραμμάτων ειδικότερα.
Αυτά προκύπτουν από το πρώτο κείμενο που ετοίμασε η επιτροπή για τα αναλυτικά προγράμματα και στο οποίο αποτυπώνεται ο προβληματισμός των μελών της, για τους σκοπούς της σύγχρονης εκπαίδευσης. Πρόκειται ουσιαστικά, για ένα τετρασέλιδο έγγραφο-προοίμιο με τη φιλοσοφία και τους στόχους των νέων αναλυτικών που θα προκύψουν σε έναν χρόνο. Το τελικό κείμενο θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς εταίρους, καθώς μέλημα της επιτροπής είναι να ληφθούν υπόψη, οι απόψεις που θα ακουστούν στο διάλογο.
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις των καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ) είναι οι πρώτες που παρέλαβαν το σχετικό έγγραφο, σε χθεσινή συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Τσιάκαλο. Αντίστοιχες συναντήσεις θα γίνουν με την ΠΟΕΔ, τους οργανωμένους γονείς και τους μαθητές, τους υπεύθυνους παιδείας των πολιτικών κομμάτων και τις παρατάξεις των διδασκόντων, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο, η επιτροπή εγκαινίασε κανάλι επικοινωνίας με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς, μέσα από επισκέψεις σε δημόσια σχολεία.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της επιτροπής, κάτω από τον τίτλο «φιλοσοφία και σκοποί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης», το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, το πολιτισμικό περιβάλλον, την κοινωνική καταγωγή ή κάποιες μορφές αναπηρίας.
Τονίζεται δε, ότι σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης, τον οποίο υπηρετεί το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας γενιάς πολιτών που…
– Χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνότητα.
– Εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
– Διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
– Διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα. – Διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης που είναι: Δημιουργικότητα, θεωρητική σκέψη, αυτονομία, σχεδιασμός και ανάλυση, εξαιρετική προθυμία για ομαδική εργασία και για συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, ευελιξία, αυτόνομη επίλυση προβλημάτων.
– Χρησιμοποιούν άριστα τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, έχοντας συνείδηση των αρνητικών παρενεργειών που μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση τους. – Σέβονται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
– Επιδιώκουν την προσωπική ευεξία ως επακόλουθο μιας συνειδητής διαβίωσης, που θεμελιώνεται στην αυτογνωσία, στην εξειδικευμένη γνώση, στην προθυμία διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και στην ικανότητα αντιμετώπισης των μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης της καταναλωτικής κοινωνίας. τι εξυπηρετεί;
1. Την είσοδο της χώρας στην οικονομία της γνώσης.
2. Τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
3. Το εγχείρημα ανάδειξης της Κύπρου σε διεθνές κέντρο μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας.
Όπως αναφέρει η επιτροπή, τα αναλυτικά προγράμματα για τα σχολεία της ελληνοκυπριακής κοινότητας, μοιράζονται με τα αντίστοιχα των άλλων – κυρίως των ευρωπαϊκών – χωρών την πρόνοια για προετοιμασία των νέων ανθρώπων ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. Επισημαίνει ωστόσο, τα εξής: «Ταυτόχρονα διαφέρουν γιατί η ελληνοκυπριακή κοινότητα πορεύεται στον 21ο αιώνα μέσα από σοβαρές ιδιαιτερότητες που σφραγίζουν την πορεία της. Σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που, κατά κανόνα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ειρήνης, η Κύπρος βίωσε αποικιοκρατία, κηδεμονευόμενη ανεξαρτησία, πραξικόπημα, στρατιωτική εισβολή, κατοχή και μαζική προσφυγιά». Συνεχίζοντας λοιπόν, εξηγεί πως η διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση συντελείται στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο πέρασμα των χρόνων. «Στο πλαίσιο αυτό», προσθέτει, «τα παιδιά της ε/κ κοινότητας ενισχύονται για να διαμορφώσουν αυτόνομα και με αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να σέβονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας των άλλων κοινοτήτων της Δημοκρατίας της Κύπρου καθώς επίσης των συμμαθητών τους που κατάγονται από άλλες χώρες».
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ – Εφημερίδα Φιλελεύθερος