Τους μισθούς ορισμένων δασκάλων του δημοσίου, θα καταβάλλουν από τώρα και στο εξής, τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια! Αυτό προβλέπει εμμέσως πλην σαφώς, μια συμφωνία που υπέγραψαν τα μη κρατικά ιδρύματα με το υπουργείο Παιδείας και η οποία εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Όλα ξεκίνησαν με την ανωτατοποίηση των τριών κολλεγίων σε πανεπιστήμια και το αίτημα που υπέβαλαν πέρσι, για πρακτική άσκηση των φοιτητών τους (των παιδαγωγικών τμημάτων) στα δημόσια σχολεία, τα οποία μέχρι τότε δέχονταν μόνο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μετά από ένα χρόνο δοκιμαστικής εφαρμογής του θεσμού, το υπουργείο προχώρησε στην αξιολόγησή του και σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ, το δημόσιο Πανεπιστήμιο και τα τρία ιδιωτικά, ετοίμασε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Σε αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των πανεπιστημίων/φοιτητών από την μια, και των σχολείων/δασκάλων από την άλλη. Όπως αναφέρθηκε στον «Φ», στο πλαίσιο του διαλόγου, η ΠΟΕΔ ζήτησε και έγινε αποδεκτό, να παραχωρείται μια διδακτική περίοδος στους δασκάλους που θα δέχονται στις τάξεις τους τεταρτοετείς φοιτητές. Το κόστος που θα προκύπτει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θα καλύπτεται για τους μεν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από το κράτος, ενώ για τους φοιτητές των ιδιωτικών από τα ίδια τα ιδρύματα (χωρίς όμως αυτό να μετακυλύεται στα δίδακτρα).