Πραγματοποιείται στις 18 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, συνέδριο με θέμα «Διά βίου Μάθηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών», το οποίο διοργανώνει το Υπ. Παιδείας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο CLEOPATRA.
Το Συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διά βίου Μάθηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών», το οποίο υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα «Θεματικές Δράσεις» της Δέσμης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη την περίοδο 2003-2005. Σκοπός του ερευνητικού έργου ήταν η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με τη διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την υποβολή εισηγήσεων για την εφαρμογή στρατηγικών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στη διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη.
Για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου συνεργάστηκαν με το Υπ. Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και ιδιώτης ερευνητής. Τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων της έρευνας θα είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και το Υπ. Παιδείας.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτές, εκπροσώπους Υπουργείων και οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Θα κληθούν, επίσης, να συμμετάσχουν εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωμένοι γονείς και άλλοι φορεί
Εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ”