Τα νέα αναλυτικά προγράμματα υπολογίζεται να είναι έτοιμα τον Ιούλιο του 2009. Όσο για την εφαρμογή τους, αναμένεται να είναι σταδιακή ενώ θα υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος δύο χρόνων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα στις συναντήσεις της επιτροπής με τους εκπαιδευτικούς εταίρους παρουσιάζεται έγγραφο με τα πρώτα πορίσματα για τους σκοπούς των αναλυτικών προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο έγγραφο που ετοίμασε η επιτροπή τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης, τον οποίο υπηρετεί το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας γενιάς πολιτών που:
* χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνότητα
* εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
* διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών
* διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης, που είναι η δημιουργικότητα, η θεωρητική σκέψη, η αυτονομία, ο σχεδιασμός και η ανάλυση, η εξαιρετική προθυμία για ομαδική εργασία, η ευελιξία, η αυτόνομη επίλυση προβλημάτων
* χρησιμοποιούν άριστα τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, έχοντας συνείδηση των αρνητικών παρενεργειών που μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση τους.