Ηλεκτρονικούς υπολογιστές επιχορηγημένους από το κράτος, πιθανόν να αποκτήσουν οι μαθητές των Δημοτικών και των Γυμνασίων. Μια τέτοια πρόταση επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με απώτερο σκοπό να την καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
Ειδικότερα, το Υπουργείο μελετά την επέκταση του επιδόματος των £300 που δόθηκε για πρώτη φορά πέρσι σε μερίδα φοιτητών. Η απόφαση που λήφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, καθώς, το επίδομα είχε δοθεί μόνο στους πρωτοετείς σπουδαστές των δημοσίων ιδρυμάτων της Κύπρου αποκλείοντας τους φοιτητές των ιδιωτικών σχολών αλλά και τους φοιτητές εξωτερικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προσανατολίζεται να κινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση κι αντί να καλύψει όλες τις κατηγορίες των φοιτητών να στραφεί στις μικρότερες ηλικίες παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τον πρώτο τους υπολογιστή.
Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, οι σκέψεις που γίνονται προβλέπουν την παραχώρηση επιδόματος στους μαθητές της Δ’ Δημοτικού και της Β’ Γυμνασίου ώστε σε διάστημα πέντε ετών, να έχουν επωφεληθεί όλοι οι μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Μέσα από την τελική πρόταση, που θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν διάφορα ζητήματα π.χ. το ύψος και η μορφή του επιδόματος, πώς θα αξιοποιούνται οι υπολογιστές, εάν θα είναι φορητοί υπολογιστές ώστε να μεταφέρονται και στις αίθουσες διδασκαλίας κοκ.Να σημειωθεί ότι για φέτος τουλάχιστον, το επίδομα των £300 θα συνεχίσει να δίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές που σπουδάζουν στα δημόσια ιδρύματα της Κύπρου.Ωστόσο, με την υλοποίηση του πιο πάνω μέτρου για τους μαθητές, υπολογίζεται ότι οι φοιτητές θα σταματήσουν να το λαμβάνουν.
Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ