Στα χέρια των μελών του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης βρίσκονται τα έγγραφα της πρώτης σύγκλησης του, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, δύο από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Εκπαίδευση θα τεθούν προς συζήτηση, καθότι η ατζέντα του πολυσυζητημένου Συμβουλίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής για τη σχολική βία καθώς επίσης και ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα των εγγράφων, “το Υπουργείο Παιδείας συμμερίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εισηγήσεων της Επιτροπής για τη σχολική βία, κρίνει όμως απαραίτητη την επιλογή, ιεράρχηση και ενδεχομένως τη συμπλήρωση των προτάσεων της”. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η τελική διαμόρφωση και η άμεση εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής εμπλέκουν όλους τους φορείς στη διαδικασία καταπολέμησης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία καθότι όλες οι έρευνες που έγιναν – αν και σπάνιες – καταδεικνύουν αυξητικές τάσεις και υψηλά ποσοστά βίας στο σχολικό περιβάλλον. Υπουργείο, Υπηρεσίες στήριξης, εκπαιδευτικό και όχι μόνο προσωπικό, Τοπική Αυτοδιοίκηση και οικογένεια, αναλαμβάνουν δράση στη μεθόδευση της στρατηγικής αντιμετώπισης τόσο της σχολικής βίας, όσο και της σχολικής αποτυχίας.
Όσον αφορά στο διάλογο για το τεράστιο κεφάλαιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, οι τομείς που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο είναι: δομή και περιεχόμενο σχολικού συστήματος, δομή και διοίκηση εκπαιδευτικού συστήματος, δομή και διοίκηση σχολικών μονάδων, στελέχωση, σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, Προδημοτική, Δημοτική, Μέση, Τεχνική και Ανώτατη Εκπαίδευση, Διά βίου Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση, αντιμετώπιση μαθητικής παραβατικότητας, διαπολιτισμική Εκπαίδευση, αντιμετώπιση σχολικής αποτυχίας, Τεχνολογίες πληροφορίας και Επικοινωνιών, υλικοτεχνική υποδομή, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ιδιωτικά σχολεία.
Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ