Την ανάγκη διαφοροποιήσεων στα αναλυτικά προγράμματα των βασικών μαθημάτων του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, εντόπισε και τόνισε η Επιτροπή Αξιολόγησης του θεσμού. Κατά την πρόσφατη ενημέρωση που έκανε η Επιτροπή στον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Δημητρίου, επεσήμανε πως για να επεκταθεί ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου από τη σχολική χρονιά 2009 – 2010 (και να πάψει να λειτουργεί πάνω σε πιλοτική βάση), θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες αλλαγές – βελτιώσεις. Αυτές αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα – τα οποία ήδη εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή υπό την προεδρία του Καθηγητή Γιώργου Τσιάκαλου – το ξεκαθάρισμα του “στάτους” της κατ’ οίκον εργασίας, της οποίας ο μεγαλύτερος όγκος θα πρέπει να διεκπεραιώνεται στο σχολείο, καθώς επίσης το “πάντρεμα” εκπαιδευτικών. Δηλαδή, οι άπειροι εκπαιδευτικοί (στα προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία απασχολούνται κυρίως αδιόριστοι εκπαιδευτικοί) να εργάζονται μαζί με εκπαιδευτικούς που έχουν πείρα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.