Μελέτησε τη βία
Ενώπιον του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης τέθηκαν χθες οι εισηγήσεις της Επιτροπής για τη σχολική βία. Κατά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της επιτροπής, Αντρέας Καπαρδής, παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου και ζητήθηκε η τοποθέτηση των μελών του, με απώτερο στόχο να συμφωνηθούν μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε όπως συσταθεί άμεσα επιτελική ομάδα αντιμετώπισης της σχολικής βίας, αλλά και η λειτουργία συντονιστικού φορέα. Συμφωνήθηκε, επίσης, η λειτουργία παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, το οποίο θα καταγράφει, κωδικοποιεί, αναλύει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο και άλλες παραμέτρους, αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αγωγής υγείας και πολιτότητας, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων. Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα θέματα του διαλόγου, με στόχο να αποφασιστεί η σειρά προτεραιότητάς τους. Στα θέματα προτεραιότητας περιλαμβάνεται η δομή και το περιεχόμενο του σχολικού συστήματος (επέκταση της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 10 σε 12 χρόνια και δημιουργία ενότητας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη νέων αναλυτικών, εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας), η δομή – διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, η δομή – διοίκηση των σχολικών μονάδων, η στελέχωση των σχολικών μονάδων, η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ – 01/11/2008, Σελίδα: 20