Δηλώσεις Υπουργού Συγκοινωνιών :”Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των λεωφορείων. Ετσι την επόμενη χρονιά με την ακόμα μεγαλύτερη επέκταση του θεσμού και σε σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και τα παιδιά αυτών των κοινοτήτων που φοιτούν σε σχολεία της κοινότητας τους. Ο θεσμός της δωρεάν μεταφοράς μαθητών είναι ένας θεσμός δυναμικός και επεκτείνεται χωρίς κατ’ ανάγκην να χρειαστεί να παρέλθει η χρονική χρονιά για να επεκταθεί. Εκεί όπου μπορούμε και σε κοινότητες να διευκολύνουμε τους μαθητές θα το κάνουμε, χρειάζεται όμως μελέτη ούτως ώστε το μέτρο να είναι ενιαίο ώστε να τύχουν όλα τα παιδιά και όλες τις κοινότητες της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης.”