“Σε οκτώ μήνες έγιναν πολλά στην παιδεία”

Ποιες οι επόμενες προτεραιότητες στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης;

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων από το νηπιαγωγείο μέχρι το ενιαίο λύκειο. Ανάμεσα στις προτεραιότητες μας είναι επίσης η λήψη μέτρων για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η διαμόρφωση νέου πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, η αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης των σχολικών μονάδων, η αναβάθμιση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και τη θέσπιση κινήτρων για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών από εκπαιδευτικούς, η βελτίωση και επέκταση του ενιαίου ολοήμερου δημοτικού, η ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση του καταλόγου διοριστέων, ο καταρτισμός σχεδίου δράσης και η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της μαθητικής παραβατικότητας, η διαμόρφωση πολιτικής για τη φοιτητική πρόνοια και ευημερία, η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, η έναρξη πιλοτικής λειτουργίας Διαδικτυακού Σχολείου και η ενοποίηση της νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πού βρίσκεται το θέμα της σύστασης της επιτροπής για το μάθημα της Ιστορίας;
Θα γίνει εντός των ημερών. Όχι μόνο για την Ιστορία αλλά για όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Είναι ένα συνολικό πλάνο και κακώς εξειδικεύεται, από κάποιους, στο μάθημα της Ιστορίας. Η προτεραιότητα, δεν είναι η Ιστορία αλλά ολόκληρο το αναλυτικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται είναι εκτός αντικειμένου. Μπορεί να αντανακλά φοβίες και ανασφάλειες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.Πρέπει να πω ότι θα μιλήσω με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και με τα κόμματα, ώστε η συγκρότηση των επιτροπών, ειδικά της Ιστορίας, να είναι γενικής αποδοχής.
Για το στόχο της καλλιέργειας ειρηνικής κουλτούρας. Συγκεκριμενοποιήθηκαν οι δράσεις; Ξεκίνησαν κάποιες δραστηριότητες;
Έχουν συγκεκριμενοποιηθεί οι δράσεις και έχει διαμορφωθεί υλικό. Πρέπει να πω ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της αυτονομίας τους έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σε πολλά σχολεία έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από τους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια της αυτονομίας των σχολικών μονάδων