Σας παραθέτουμε τους κανονισμούς Τοποθετήσεων – Μετακινήσεων που εφαρμόζονται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Παιδείας, όχι από την Ε.Ε.Υ., για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Κανονισμοί Τοποθετήσεων Μετακινήσεων

Όποιος συνάδελφος- συναδέλφισσα έχει συγκεκριμένες παρατηρήσεις μπορεί να τις αποστείλει στα emai : apostolosskouroupatis@yahoo.com
rigasm@spidernet.com.cy

Στόχος μας να προωθήσουμε μέσα από την Π.Ο.Ε.Δ. εκείνες τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο λειτουργικοί οι κανονισμοί τοποθετήσεων και μετακινήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη συμπερίληψη προνοιών και για συμβασιούχους, καθώς και στη δημιουργία αντίστοιχων κανονισμών και για την Ειδική Εκπαίδευση.