Είπαν «όχι» οι κατοχικές αρχές

Τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις και σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, λόγω κυρίως της υποστελέχωσής του. Στο δημοτικό φοιτούν 20 παιδιά-σε όλες τις τάξεις-, ενώ, εργάζονται μόνο τρεις δάσκαλοι (ανάμεσα στους οποίους και ο διευθυντής του σχολείου). Το έργο τους αναμενόταν ότι θα ενίσχυαν ακόμη δύο δάσκαλοι, καθώς είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στις κατοχικές αρχές-μέσω των Η.Ε. Η απάντηση στο αίτημα ήρθε τελικά χθες και ήταν αρνητική.
Δεν θέλουν άλλους
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από την αρχή της σχολικής χρονιάς αναμενόταν ο διορισμός ενός λογοθεραπευτή και ακόμη ενός δασκάλου, οι οποίοι θα διευκόλυναν το εκπαιδευτικό έργο του υφιστάμενου προσωπικού στο δημοτικό Ριζοκαρπάσου. Ο λογοθεραπευτής αναμενόταν ότι θα μετέβαινε στο δημοτικό τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα για να παρέχει στήριξη και ενισχυτική διδασκαλία σε έξι παιδιά του σχολείου , τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα γραφής, κατανόησης και προφορικής έκφρασης. Όσο για το δεύτερο δάσκαλο, η παρουσία του θεωρείτο αναγκαία, για να διευκολυνθεί το έργο του υφιστάμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι τρεις δάσκαλοι που εργάζονται σήμερα στο δημοτικό ανέλαβαν από δύο τάξεις ο καθένας, με αποτέλεσμα η διδασκαλία να μην είναι όσο θα έπρεπε ποιοτική. Το αίτημα για το διορισμό των δύο εκπαιδευτικών είχε υποβληθεί εδώ και μήνες και αναμενόταν η απάντηση των κατοχικών αρχών. Ως γνωστόν, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίζονται τόσο στο δημοτικό, όσο και στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, υποβάλλονται-μέσω των Η.Ε- στις παράνομες κατοχικές αρχές, οι οποίες και αποφασίζουν αν θα επιτρέψουν ή όχι τη μετάβαση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των δύο δασκάλων, οι οποίοι θα στελέχωναν το δημοτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά από τρίμηνη αναμονή, οι κατοχικές αρχές ενημέρωσαν χθες-μέσω των Η.Ε-την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων ότι δεν συναινούν στο διορισμό άλλων εκπαιδευτικών στο σχολείο.
Αρνητική απάντηση δόθηκε πάντως και για την μετάβαση καθηγητή συμβουλευτικής αγωγής στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Το αίτημα για τον καθηγητή συμβουλευτικής υποβάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά, απορρίπτεται με τη δικαιολογία ότι δεν είναι απαραίτητος ο διορισμός του, γιατί δεν διδάσκει κάποιο βασικό μάθημα.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ-Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ