Παρά το δύσκολο της ώρας και της ημέρας, πέραν των 150 εκπαιδευτικών συμμετείχαν στη σημερινή εκπαιδευτική ημερίδα της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών και της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, με θέμα : Αναλυτικά Προγράμματα – Η διδασκαλία της γλώσσας. Στην εκδήλωση παρουσίασαν εισηγήσεις ο Γιώργος Τσιάκκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων και η Σταυρούλλα Τσιπλάκου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την εκδήλωση συντόνιζε ο πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Λάζαρος Αβραάμ, ενώ εισαγωγική παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, Σωτήρης Χαραλάμπους. Μετά την κατάθεση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση.
/////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////