Επί τάπητος διεθνείς εξετάσεις, στελέχωση και αναλυτικά προγράμματα

«Καυτά» θέματα, όπως αυτό της εισαγωγής υποψηφίων στα δημόσια πανεπιστήμια με διεθνείς εξετάσεις, αλλά και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, αναμένεται να τεθούν αυτό το μήνα στα Συμβούλια Παιδείας. Όπως πληροφορείται ο «Π», αύριο θα συνέλθει το Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης για να συζητήσει το θέμα της εισαγωγής φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις (π.χ GCE). Στη συνεδρίαση αναμένεται να καταθέσουν τις θέσεις/προτάσεις τους οι εμπλεκόμενοι φορείς (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), ώστε το Υπ. Παιδείας να τις κωδικοποιήσει και να θέσει στη συνέχεια εκ νέου το θέμα προς συζήτηση, με στόχο να βρεθεί μια συναινετική λύση. Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υποβάλει πρόταση, με την οποία εισηγείται όπως το 7% των υπεράριθμων θέσεών του διατίθενται σε υποψηφίους με κριτήρια τις διεθνείς εξετάσεις. Αντίθετοι στην εν λόγω πρόταση είναι οι γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές.
Στις 11 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής-Μέσης, με διαφορετικό ωστόσο θέμα. Στην ατζέντα θα βρίσκεται η στελέχωση των σχολείων, η βία και η παραβατικότητα. Για το δεύτερο θέμα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ για το πρώτο θα υποβληθεί πρόταση του Υπ. Παιδείας για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Στόχος του Υπ. Παιδείας είναι η βελτίωση των διαδικασιών στελέχωσης των σχολικών μονάδων, ώστε τα σχολεία και των τριών βαθμίδων να είναι πλήρως στελεχωμένα το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου και να γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός πριν από τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς το σχολείο στο οποίο θα υπηρετεί τον επόμενο Σεπτέμβριο. Για την επίτευξη του στόχου, το Υπ. Παιδείας αναμένεται να προωθήσει τα ακόλουθα:
?Έγκαιρη υποβολή των αναγκών για το διδακτικό προσωπικό της επόμενης σχολικής χρονιάς από τα σχολεία προς το Υπ. Παιδείας και από το Υπουργείο προς την ΕΕΥ.
? Έγκαιρη ολοκλήρωση των προαγωγών
? Προκήρυξη των θέσεων για απόσπαση στο Υπ. Παιδείας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε άλλες υπηρεσίες στις αρχές Νοεμβρίου, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30ή Νοεμβρίου.
?Καθορισμός νέων χρονοδιαγραμμάτων για διορισμούς, μεταθέσεις, μετακινήσεις, ώστε να ολοκληρώνονται οι πιο πάνω διαδικασίες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων, θα απασχολήσει τα δύο Συμβούλια Παιδείας στις 18 του μηνός και θα παρουσιαστεί το κείμενο που ετοίμασε η επιτροπή διαμόρφωσης των νέων προγραμμάτων.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ-εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ